درگذشت ناگهانی استاد بزرگوار دکتر حامد رضا طارقیان استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

انالله و انا الیه راجعون با قلبی سرشار از اندوه و تأثر، درگذشت ناگهانی استاد فرزانه جناب آقای دکتر حامدرضا طارقیان را به تمامی همکاران دانشکده علوم ریاضی دانشگ ...

23 دی 1396 - 09:19

برگزاری کارگاه آموزشی

به مناسبت هفته پژوهش ، گروه ریاضی و امار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نموده است.

20 آذر 1396 - 14:55

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس