برگزاری کارگاه آموزشی

به مناسبت هفته پژوهش ، گروه ریاضی و امار اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نموده است.

20 آذر 1396 - 14:55

تغییر مکان دانشکده علوم پایه و فن آوریهای نوین زیستی

دانشکده علوم پایه به طبقه پنجم(ضلع شرقی) ساختمان قدیم منتقل گردیده است.

05 شهریور 1396 - 16:07

کنفرانس ها